BESPLATNA ISPORUKAza porudžbine veće od 4.000 DIN

Korpa

Your Cart is Empty

Povratak u Prodavnicu

Politika privatnosti

Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation, GDPR) počela je da se primenjuje 25. maja 2018. godine i predstavlja novi globalni standard zaštite privatnosti. U Srbiji, Nacrt zakona o zaštoto podataka o ličnosti zasnovan je na istim principima kao i GDPR.

Ko smo mi

APIS PLUS DOO JARKOVAC, Trg dr. Stanislava Bukurova 3, Jarkovac, Sečanj, 23250, Republika Srbija, Matični broj: 21448087, PIB: 111243564 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo
APIS PLUS DOO prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Datum rođenja
Adresa stanovanja
Fotografije
Video snimci
Audio snimci
IP adresa
Broj platne kartice

Svrha obrade i pravni osnov

APIS PLUS DOO koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Obrada transakcija
Korisnička podrška
Komunikacija sa korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

APIS PLUS DOO podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

APIS PLUS DOO ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

APIS PLUS DOO štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita

APIS PLUS DOO čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 365 dana

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

APIS PLUS DOO vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

APIS PLUS DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

APIS PLUS DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem APIS PLUS DOO na sledeće načine:
poštom: APIS PLUS DOO JARKOVAC, Trg dr. Stanislava Bukurova 3, Jarkovac, Sečanj, 23250, R.Srbija; putem e-maila prodaja@apisplus.rs, ili direktno telefonom na broj  +381 (0)69 1 857 017
Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Korpa

Your Cart is Empty

Povratak u Prodavnicu